ТААЛИМ КОНФЕРЕНЦ 2 ДАХЬ ӨДРӨӨ...
? Есдүгээр сарын 09:
"Дижиталчлалын эрин үеийн боловсролын стратеги ба инновац" олон улсын II бага хурал 2 дахь өдрөө 4 салбар хуралдаанаар үргэлжилж, Киргиз, Монгол, Казахстан, Тажикистан зэрэг орны 20 мэргэжилтэн илтгэл тавив.
Боловсролын дижитал өөрчлөлт, багш нарын дижитал чадамж, боловсролын судалгаа, шилдэг туршлагын асуудлуудыг хэлэлцлээ.
?Хурал:
1. Чанар, хүртээмжийг сайжруулах боловсролын дижитал өөрчлөлт.
2. Боловсролын дижитал нөөц: шинэлэг арга барил, шийдэл.
3. Жендэрийн тэгш байдал, оролцоог хангах дижитал сурган хүмүүжүүлэх ухаан.
4. “Киргиз, Монгол, Тажикистан улсын сургуулийн боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах зайн сургалт” судалгааны үр дүн.
? Энэхүү арга хэмжээ нь дижитал боловсролын технологи, шинэлэг хандлагыг нэвтрүүлэх чиглэлээр туршлага солилцох, мэдлэгээ дайчлах, багш нарын мэргэшлийг дээшлүүлэх асуудал, боловсролын тэгш хүртээмжийг хангах, боловсролын чанарыг сайжруулах стратегийн талаар хэлэлцэх өвөрмөц талбар болж байна.
? Тус хуралд боловсролын салбарын дотоод, гадаадын судлаачид, шинжээчид, менежерүүд, дадлагажигч нар оролцож байгаа нь яриа хэлэлцээг баяжуулж, шилдэг туршлага солилцоход тусалдаг.
?Олон улсын бага хурал нь “Таалим-Форум” ПФ-ын тэргүүлэх үүрэгтэй гурван байгууллагын консорциумд хэрэгжиж буй “Киргиз, Монгол, Тажикистан улсын боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах зайн сургалт” төслийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байна. (Киргизстан).
Төслийн талаарх мэдээлэл: https://kix.taalimforum.kg/
#? Боловсрол
#? Инноваци
#? Дижиталчлал
#? Хурал
#? TaalimForum
#? Судалгаа
Төстэй мэдээ